Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Meie veebisaidi aadress on https://madisepaev.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on Madisepäev OÜ (reg kood: 16257095) (edaspidi ka Meie). 

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kogume isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime – oma teenuste osutamiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume kehtivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Saame isikuandmeid otse Sinult, kui külastad meie veebilehte või võtad meiega ühendust või esitad oma soovi läbi kodulehe kontaktivormi.

Isikuandmetest kogume kontaktandmeid (muuhulgas ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) Sinuga suhtlemiseks, lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud tegevusteks ning teenuste ostutamiseks.

Mõnikord võime saada isikuandmeid ka muudest allikatest (nt avalikest registritest) kui see on vajalik lepingu täitmiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Kommentaarid

Kui jätad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Küpsised

Kogume isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe külastamisel.

Küpsiste abil saame analüüsida kodulehe külastusstatistikat, liikluse päritolu ja lehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatame lehe kasutusmugavuse parandamiseks ning oma teenuste arendamiseks ja täiustamiseks.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

Kellega me andmeid jagame

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Isikuandmeid säilitame nii kaua kuni see on vajalik meie äritegevuse huvides või on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt.

Millised on õigused enda andmetele

Kui oled sellel veebisaidil  kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist.

See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.